Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Valfria kurser

En valfri kurs läses i åk 3. 

De valfria kurserna listade nedan är starkt rekommenderade att läsas. I samråd med programansvarig kan dock studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns ska studenten därefter ansöka om tillgodoräknande av avklarad kurs.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IX1501 Matematisk statistik 51480 7,5 hp 7,5
ID1206 Operativsystem 50513 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 50606 7,5 hp 7,5
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 61014 7,5 hp 7,5
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 61016 15,0 hp 7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 60460 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL1333 Hårdvarusäkerhet 60182 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign
Obs. kan inte läsas tillsammans med DH2628
50461 7,5 hp 7,5
EN2720 Etisk hackning 50048 7,5 hp 7,5
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50343 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 50344 7,5 hp 7,5
ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara 50504 7,5 hp 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 50512 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50505 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50508 7,5 hp 7,5
ID2214 Programmering för data science 51521 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 50357 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60336 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign
Obs. kan inte läsas tillsammans med DM2601
60469 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60346 7,5 hp 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 60341 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60713 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60767 7,5 hp 7,5
IK1332 Sakernas internet 60344 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60160 6,0 hp 6,0
DD1362 Programmeringsparadigm 60325 6,0 hp 3,5 2,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60345 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 60320 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60151 7,5 hp 7,5

En valfri kurs läses i åk 3. 

De valfria kurserna listade nedan är starkt rekommenderade att läsa. I samråd med programansvarig kan dock studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns ska studenten därefter ansöka om tillgodoräknande av avklarad kurs.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IX1501 Matematisk statistik 51480 7,5 hp 7,5
ID1206 Operativsystem 50513 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 50351 7,5 hp 7,5
IK1332 Sakernas internet 60344 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 60182 7,5 hp 7,5
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 60335 15,0 hp 15,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign
Obs. kan inte läsas tillsammans med DH2628
50461 7,5 hp 7,5
EN2720 Etisk hackning 50048 7,5 hp 7,5
HI1031 Distribuerade informationssystem 51808 7,5 hp 7,5
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50343 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 50344 7,5 hp 7,5
ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara 50504 7,5 hp 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 50512 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50505 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50508 7,5 hp 7,5
ID2214 Programmering för data science 51521 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 50357 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60336 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60334 7,5 hp 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign
Obs. kan inte läsas tillsammans med DM2601
60469 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60346 7,5 hp 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 60341 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60713 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60767 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60160 6,0 hp 6,0
DD1362 Programmeringsparadigm 60325 6,0 hp 3,5 2,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60332 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60345 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 60460 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 60320 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60151 7,5 hp 7,5