Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

En valfri kurs 7,5 hp läses i åk 2. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 50108 7,5 hp 7,5
IX1500 Diskret matematik 50502 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60269 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 50109 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II 60312 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 60308 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 60179 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50343 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 50104 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 50357 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60336 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60321 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 60182 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60160 6,0 hp 6,0
DD1362 Programmeringsparadigm 60325 6,0 hp 3,5 2,5
IK1552 Internetteknik 60329 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 60320 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60151 7,5 hp 7,5