Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Rekommenderad kurs utanför programmet (kan inte räknas med i examen):

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagninsperioden i augusti).