Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Rekommenderad kurs utanför programmet (kan inte räknas med i examen):

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagninsperioden i augusti).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1300 Ingenjörsmetodik 50492 7,5 hp 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50063 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 50485 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 50061 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60175 7,5 hp 7,5
IX1304 Matematik, analys 60172 7,5 hp 7,5
IV1350 Objektorienterad design 60314 7,5 hp 7,5
IX1303 Algebra och geometri 60173 7,5 hp 7,5