Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Valfria poäng om 7,5 hp läses i åk 3.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1206 Operativsystem 7,5 hp
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer
Kommer eventuellt ersättas av ny kurskod
7,5 hp
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp

En av IV1013 Introduktion till datasäkerhet eller EN2720 Etisk hackning måste läsas. 

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning
Denna eller IV1013 Introduktion till datasäkerhet måste läsas
7,5 hp
IV1013 Introduktion till datasäkerhet
Denna eller EN2720 Etisk hackning måste läsas
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 hp
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp
DH2628 Metoder för interaktionsdesign
Obs. kan inte läsas tillsammans med DM2601
7,5 hp
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign
Obs. kan inte läsas tillsammans med DH2628
7,5 hp
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 hp
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara 7,5 hp
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp
IK1332 Sakernas internet 7,5 hp
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp

Valfria poäng om 7,5 hp läses i åk 2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1206 Operativsystem 7,5 hp
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp
IK1332 Sakernas internet 7,5 hp
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 hp
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp
DH2628 Metoder för interaktionsdesign
Obs. kan inte läsas tillsammans med DM2601
7,5 hp
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign
Obs. kan inte läsas tillsammans med DH2628
7,5 hp
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 hp
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara 7,5 hp
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp