Senast ändrad: 2021-01-20
Godkänd: 2021-01-20

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på särskild behörighet: Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Urval sker utifrån gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet. Ungefär två tredjedelar av platserna går till sökande som konkurrerar med gymnasiebetyg och cirka en tredjedel av platserna går till sökande som konkurrerar med hjälp av ett högskoleprovsresultat.