Programutveckling (DPU2)

Målet är att utbilda dataingenjörer, med tillräckligt djup och kvalitet, som kan ta ansvar för utveckling, installation och underhåll av moderna dator-applikationer som används i företag, organisationer och av privatpersoner.

Sakernas internet (SAIN)

Målet är att utbilda dataingenjörer, med tillräckligt djup och kvalitet, som kan ta ansvar för internet-integration och mjukvaruutveckling av "saker" och applikationer i "Sakernas internet" (Internet of Things - IoT).