Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Datornätverk, kommunikation och säkerhet (DOSH)

Kurser (DOSH)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1018 Kommunikationsnät 7,5 hp 7,5
HI1019 Internetprotokollen 7,5 hp 7,5
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 7,5 hp 7,5
HI1021 Mobil kommunikation 7,5 hp 7,5
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp 7,5

Datateknik, program- och systemutveckling (POSH)

Kurser (POSH)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1014 Distribuerade affärssystem 7,5 hp 7,5
HI1013 Software Engineering 7,5 hp 7,5
HI1015 Avancerad serverutveckling 7,5 hp 7,5
HI1016 Systemutvecklingsprojekt 7,5 hp 7,5
HI1017 Programmering av mobila tjänster med J2ME 7,5 hp 7,5