Gemensamma kurser

Årskurs 1

Datornätverk, kommunikation och säkerhet (DOSH)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1000 Ellära och elektronik I 7,5 hp Grundnivå
HE1001 Telekommunikation 7,5 hp Grundnivå
HF1001 Köteori och matematisk statistik 7,5 hp Grundnivå
HF1902 Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
HH1900 Ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
HI1001 Programmering, fortsättningskurs 7,5 hp Grundnivå
HI1005 Digital kommunikation 7,5 hp Grundnivå
HI1006 Digital kommunikation, projektkurs 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HI1018 Kommunikationsnät 7,5 hp Grundnivå
HI1019 Internetprotokollen 7,5 hp Grundnivå
HI1021 Mobil kommunikation 7,5 hp Grundnivå
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp Avancerad nivå

Datateknik, program- och systemutveckling (POSH)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HI1013 Software Engineering 7,5 hp Grundnivå
HI1014 Distribuerade affärssystem 7,5 hp Grundnivå
HI1015 Avancerad serverutveckling 7,5 hp Grundnivå
HI1016 Systemutvecklingsprojekt 7,5 hp Grundnivå
HI1017 Programmering av mobila tjänster med J2ME 7,5 hp Grundnivå