Årskurs 1

Masterprogram, idrottsteknologi (TIDTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CM2000 Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar 8,0 hp 4,5 3,5
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp 4,5 4,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 60592 9,0 hp 9,0
CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi 61085 15,0 hp 6,0 9,0
CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott 60876 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0