Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM2000 Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar 8,0 hp 4,5 3,5
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp 4,5 4,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9,0 hp 9,0
CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi 15,0 hp 6,0 9,0
CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0