Årskurs 1

Masterprogram, idrottsteknologi (TIDTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CM2000 Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar 50785 8,0 hp 4,5 3,5
HL2041 Idrottsteknologi 50615 9,0 hp 4,5 4,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 50664 7,0 hp 7,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 60592 9,0 hp 9,0
CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi 61085 15,0 hp 6,0 9,0
CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott 60876 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2043 Robust mekatronik 50372 6,0 hp 6,0