Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, idrottsteknologi (TIDTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2