Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CM2000 Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar 8,0 hp Avancerad nivå
CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott 6,0 hp Avancerad nivå
CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi 15,0 hp Avancerad nivå
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp Avancerad nivå
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9,0 hp Avancerad nivå
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2