Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, idrottsteknologi (TIDTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

En kurs på GIH ingår också, Idrotts- och arbetsfysiologi för idrottsvetare 15 hp.

Årskurs 2

Kompletterande information

Kurser som ännu inte är inrättade:

Entreprenörskap inom teknik och hälsa 7,5 hp

Prestationsanalys med maskininlärning 7,5 hp

Produktdesign av idrottsteknologi 7,5 hp