Årskurs 1

Masterprogram, idrottsteknologi (TIDTM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

En kurs på GIH ingår också, Idrotts- och arbetsfysiologi för idrottsvetare 15 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CM2000 Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar 8,0 hp
CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott 6,0 hp
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9,0 hp
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp