Årskurs 1

Masterprogram, idrottsteknologi (TIDTM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi läses på GiH.

Villkorlig valfrihet:

2 av följande kurser ska läsas:

MF2043 Robust mekatronik

CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott

CM2007 Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys

Och 1 av kurserna:

CM2008 Entreprenörskap i teknik och hälsa

CH2007 Produktdesign i ergonomi och idrott

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2041 Idrottsteknologi 52047 9,0 hp 7,0 2,0
CM2000 Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar 52045 8,0 hp 2,0 6,0
CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott 50301 6,0 hp 6,0
SG2804 Människans rörelsemekanik 50993 7,0 hp 7,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 61204 9,0 hp 9,0
CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi 61566 15,0 hp 6,0 9,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2043 Robust mekatronik 50773 6,0 hp 6,0