Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi läses på GiH.

Villkorlig valfrihet:

2 av följande kurser ska läsas:

MF2043 Robust mekatronik

CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott

CM2007 Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys

Och 1 av kurserna:

CM2008 Entreprenörskap i teknik och hälsa

CH2007 Produktdesign i ergonomi och idrott

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50071 7,5 hp 7,5
HL207X Examensarbete inom teknik och hälsa, avancerad nivå 60146 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM2008 Entreprenörskap i Teknik och hälsa 51729 7,5 hp 7,5
CH2007 Produktdesign i ergonomi och idrott 51727 7,5 hp 7,5
CM2007 Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys 51730 7,5 hp 7,5