Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi läses på GiH.

Observera att CM2007 Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys är en villkorligt valfri kurs som ges i P3 åk 1.

Av villkorligt valfria kurser, ska minst 3 av följande kurser läsas:
MF2043 Robust mekatronik
CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott
CM2007 Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys
CM2008 Entreprenörskap i teknik och hälsa
CH2007 Produktdesign i ergonomi och idrott

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL2041 Idrottsteknologi 51722 9,0 hp 7,0 2,0
CM2000 Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar 51724 8,0 hp 2,0 6,0
SG2804 Människans rörelsemekanik 50675 7,0 hp 7,0
CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi 61336 15,0 hp 6,0 9,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2043 Robust mekatronik 51033 6,0 hp 6,0
CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott 51725 6,0 hp 6,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 60733 9,0 hp 9,0