Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

The course CH2007 product design in ergonomics and sports will this year be replaced with the course HN2019 Cognitive Ergonomics. Both are 7.5 credit courses. The teacher in HN2019 is professor Mats Ericson, he is the former principle of GIH and also a Levin prize winner for his pedagogical skills, and he is looking forward to meet you. There are two alternatives for the course name. The first alternative, the default alternative, is that the course is called HN2019 Cognitive Ergonomics. The second alternative is to keep the name CH2007 Product design in ergonomics and sports. 

So, you can choose to name the course HN2019 or CH2007

If you want to replace the course CH2007 with HN2019, contact Sofia Ellström Tanzawa. She will administrate the change. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp
HL207X Examensarbete inom teknik och hälsa, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CH2007 Produktdesign i ergonomi och idrott 7,5 hp
CM2007 Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys 7,5 hp
CM2008 Entreprenörskap i Teknik och hälsa 7,5 hp