Senast ändrad: 2021-09-14
Godkänd: 2021-09-14

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Särskild behörighet för studier på avancerad nivå, engelska B eller motsvarande. Därutöver gäller: Teknisk kandidat- eller högskoleingenjörsexamen omfattande minst:

• 20 poäng i matematik
• 14 poäng i programmering
• 9 poäng i mekanik och
• 9 poäng i elektronik

Urvalet baseras på en meritvärdering där följande kriterier bedömts: vid vilket universitet grundexamen har utfärdats, resultat på kurser relevanta för programmet samt personligt brev med motivering till programval.