Senast ändrad: 2021-10-22
Godkänd: 2021-10-22

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå. Samtliga obligatoriska kurser som ges inom programmet är på avancerad nivå, men vissa valfria kurser kan vara på grundnivå.

Undervisningen är i huvudsak på engelska. Programmets obligatoriska kurser ges på engelska, men de valfria kurserna kan läsas vid annat universitet och på annat språk. Det kommer dock att vara möjligt att nå fram till en examen med endast kurser givna på engelska.