Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Valfria kurser om 15 hp läses i årskurs 3.

De valfria kurserna listade nedan är starkt rekommenderade att läsa. I samråd med programansvarig kan dock studenter som önskar läsa annan valfri kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5
HE1038 Styr- och reglerteknik 7,5 hp 7,5
IL142X Examensarbete inom elektronik och datorteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IV1351 Datalagring 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 7,5
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5