Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik (TIEDB), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 50492 7,5 hp 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50063 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 50485 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 50061 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60175 7,5 hp 7,5
IX1304 Matematik, analys 60172 7,5 hp 7,5
IF1330 Ellära 60174 7,5 hp 7,5
IX1303 Algebra och geometri 60173 7,5 hp 7,5