Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik och ekonomi (TIEEA), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1013 EMC-elektronik 7,5 hp 7,5
HE1015 Robotik 7,5 hp 7,5
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp 15,0