Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser för TIEEM studenter som återkommer till KTH under termin 3

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2475 Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 6,0 hp 4,0 2,0
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp 3,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp 3,0 3,0