Årskurs 2

Masterprogram, innovativ uthållig energiteknik (TIEEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Profil Energisystem
År 1 läses på Aalto universitet,  och år 2 läses på KTH.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 6,0
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 4,5 4,5
MJ2475 Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 6,0 4,0 2,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 6,0
MJ2440 Mätteknik 3,0 3,0