Årskurs 2

Masterprogram, innovativ uthållig energiteknik (TIEEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Profil Energisystem
År 1 läses på Aalto universitet,  och år 2 läses på KTH.