Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Profil Energisystem
År 1 läses på Aalto universitet,  och år 2 läses på KTH.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 hp 6,0
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2475 Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 6,0 hp 4,0 2,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp 3,0