Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, innovativ uthållig energiteknik (TIEEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Profil Bio-Energi
År 1 läses på KTH,  och år 2 läses på Aalto Universitet

Årskurs 2

Kompletterande information

Profil Energisystem
År 1 läses på Aalto universitet,  och år 2 läses på KTH.