Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Profil Bio-Energi
År 1 läses på KTH,  och år 2 läses på Aalto Universitet

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
MJ2410 Energy Management 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 6,0 hp 3,0 3,0