Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2020/2021.
Ändringar kan ske för kommande läsår.

Profil Energisystem
År 1 läses på Aalto universitet,  och år 2 läses på KTH.

Examensarbete 30 hp. är obligatoriskt

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 50259 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2413 Energi och miljö 50255 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2475 Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 51679 6,0 hp 4,0 2,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 50266 6,0 hp 6,0
MJ2440 Mätteknik 51678 3,0 hp 3,0