Senast ändrad: 2019-12-10
Godkänd: 2019-12-12

För behörighet till masterprogrammet ska studenten ha en relevant högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng, kandidatexamen i naturvetenskap eller teknik, eller teknisk kandidatexamen företrädesvis inom maskinteknik, kemiteknik eller energiteknik, där kurser i teknisk mekanik, tillämpad termodynamik och värmeöverföring ingått. Annan motsvarande teknisk eller naturvetenskapliga examen på kandidatnivå kan också ge behörighet, förutsatt att kurser i teknisk termodynamik, värmeöverföring, strömningsmekanik, matematik och numeriska metoder ingår. Sådana särskilda krav att bedömas som icke uppfyllda om:
1. Genomsnittsbetyget är i den nedre tredjedelen på bedömningsskalan (över godkänt-nivå).
2. Institutionen där examen utfärdats inte anses uppfylla godtagbar kvalitetsstandard av myndigheterna i det land där institutionen är belägen.
3. Examen inte uppfyller kraven för antagning till motsvarande masternivåutbildning i det land där examen utfärdats.

Gedigna och dokumenterade kunskaper i skriven och talad engelska krävs av alla sökande. Sökande som inte uppfyller kraven för ett undantag (waiver) enligt KTHs officiella behörighetregler skall lämna intyg på engelskakunskaper via ett av följande tester:

·  IELTS - Betyg 6,5 eller högre, med ett minimum på 5,5 på den skriftliga delen

·  TOEFL – Minimum: 580 poäng på pappersbaserat prov (skriven 4), 237 poäng på datorbaserat prov (skriven 4), eller 92 poäng på internetbaserat prov (skriven 22)

· Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) - betyg "A", "B" eller "C"

Urvalet till programmet baseras på en utvärdering av följande kriterier: universitet / lärosäte för högre utbildning, kursrelevans för programmet, betyg, föreslaget examensarbete, rekommendationsbrev, arbetslivserfarenhet och referenser.
Antagning hanteras av en av parterna inom N5T-konsortiet, i enlighet med konsortialavtalet.

Meritvärderingen görs i skala 1-75.