Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp Grundnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2410 Energy Management 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Profil Bio-Energi
År 1 läses på KTH,  och år 2 läses på Aalto Universitet

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp Avancerad nivå
MJ2475 Vetenskapsteori och -metodik för energiforskning 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2020/2021.
Ändringar kan ske för kommande läsår.

Profil Energisystem
År 1 läses på Aalto universitet,  och år 2 läses på KTH.

Examensarbete 30 hp. är obligatoriskt