Senast ändrad: 2019-12-10
Godkänd: 2019-12-12

Programmet omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Programmet är i huvudsak på avancerad nivå och undervisningen sker på engelska.
Programmet erbjuds av sex deltagande universitet i ett samarbete som går under namnet Nordic 5 Tech.

Deltagande universitet i Nordic 5 Tech (N5T):
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige
Chalmers - Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige
DTU - Danmarks Tekniska Universitet, Lyngby, Danmark
NTNU - Norska Universitetet för Vetenskap och Teknik, Trondheim, Norge
Aalto Universitet, Helsingfors, Finland

Háskóli - Islands Universitet, Reykjavik, Island har bjudits in att samarbeta med N5T
En mängd olika inriktningar finns tillgängliga  inom N5T (se kurslista i appendix).
Studiespår

På KTH är programmet indelat i två studiespår. Under de två utbildningsåren kommer studenterna tillbringa tid på 2 olika universitet utifrån principen ”år 1 på universitet 1” / ”år 2 på universitet 2”. För varje studiespår finns ett universitet som ansvarar för det första studieåret, och en annan högskola som ansvarar för andra studieåret. Studiespåren på programmet är:

1. Energisystem (första året vid Aaltouniversitetet, Finland, andra året på KTH, Sverige). För detaljerade kursplaner, se: http://msisee.org   /the-master-programme/study-tracks/energy-systems/

2. Bioenergi (första året på KTH, Sverige, andra året på Aaltouniversitetet Finland).

För detaljerade kursplaner, se: http://msisee.org/the-master-programme/study-tracks/bio-energy/