Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Profil Bio-Energi
År 1 läses på KTH,  och år 2 läses på Aalto Universitet

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 51901 3,0 hp 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50254 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 50253 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 50252 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö 50255 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 61301 6,0 hp 6,0
MJ2410 Energy Management 61174 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 60197 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 60192 6,0 hp 3,0 3,0

En av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2085 Omvandling av energisystem och energirelaterad industri 61674 6,0 hp 6,0
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 61303 6,0 hp 6,0
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 60209 6,0 hp 6,0
MJ2476 Strategier i den globala klimatagendan 61302 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 60191 6,0 hp 6,0