Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg (TIELA), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Informationen baseras på läsårsschemat för läsåret 2015/16 och kan komma att ändras.