Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Det finns två spår att välja mellan:

För spåret "Inbyggda system och datornätverk" är kurserna HI1035 Mobil kommunikation och trådlösa nät samt IS1300 Inbyggda system obligatoriska.

För spåret "Elkraftteknik" är kurserna HE1036 Elkraftteknik II samt EI2435 Elnätsteknologi och ställverksutrustning obligatoriska.

Informationen baseras på läsårsschemat för läsåret 2015/16 och kan komma att ändras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2029 Järnväg signalteknik - signalsystem 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
HE1036 Elkraftteknik II 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,5 4,0
EI2435 Elnätsteknologi och ställverksutrustning 7,5 hp 3,5 4,0
HI1033 Mobila applikationer och trådlösa nät 7,5 hp 7,5
HI1035 Mobil kommunikation och trådlösa nät 7,5 hp 7,5
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 hp 7,5
AH2031 Järnväg signalteknik - projektering 7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 6,0 hp 6,0
HE1038 Styr- och reglerteknik 7,5 hp 7,5
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 7,5 hp 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp 7,5
ME2083 Vattenkraft- teknik, ekonomi, hållbarhet 7,5 hp 7,5