Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg (TIELA), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Det finns två spår att välja mellan:

För spåret "Inbyggda system och datornätverk" är kurserna HI1035 Mobil kommunikation och trådlösa nät samt IS1300 Inbyggda system obligatoriska.

För spåret "Elkraftteknik" är kurserna HE1036 Elkraftteknik II samt EI2435 Elnätsteknologi och ställverksutrustning obligatoriska.

Informationen baseras på läsårsschemat för läsåret 2015/16 och kan komma att ändras.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 60504 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AH2029 Järnväg signalteknik - signalsystem 7,5 7,5
EH2720 Projektstyrning 7,5 7,5
HE1036 Elkraftteknik II 7,5 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 3,5 4,0
EI2435 Elnätsteknologi och ställverksutrustning 7,5 3,5 4,0
HI1033 Mobila applikationer och trådlösa nät 7,5 7,5
HI1035 Mobil kommunikation och trådlösa nät 7,5 7,5
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 7,5
AH2031 Järnväg signalteknik - projektering 60332 7,5 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 60777 6,0 6,0
HE1038 Styr- och reglerteknik 60503 7,5 7,5
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 60484 7,5 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 60486 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60608 7,5 7,5
IL2219 Radioelektronik 60619 7,5 7,5
IS1300 Inbyggda system 60620 7,5 7,5
ME2083 Vattenkraft- teknik, ekonomi, hållbarhet 60726 7,5 7,5