Senast ändrad: 2017-12-20
Godkänd: 2018-01-24

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier och är på grundläggande nivå.

Utbildningen ges huvudsakligen på svenska. I högre årskurs ges vissa kurser på engelska och engelsk kurslitteratur förekommer.

Programmet ska ge en bred teknisk bas med möjligheter till specialisering och valbarhet i högre årskurs samt fortsatta studier på avancerad nivå.

De gemensamma kurserna under de två inledande årskurserna innehåller grunderna inom ellära, elektronik, telekommunikation och datornätverk. Grunderna inom programmering och matematik, som är viktiga verktyg för en ingenjör, läggs i de två första årskurserna. Programmet innehåller dessutom kurser som breddar de tekniska kunskaperna och förbereder för en yrkesroll som ingenjör, med kurser inom ekonomi och organisation, miljö- och arbetsvetenskap och ingenjörsmetodik.

Under den tredje årskursen väljs kurser inom två olika ämnesområden:

  • Inbyggda system och datornätverk

  • Elkraftteknik