Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg (TIELA), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HI1024 Programmering, grundkurs 50992 8,0 8,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50993 6,0 2,0 4,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50995 10,0 5,0 5,0
HE1026 Digitalteknik 50555 6,0 6,0
HE1027 Ellära 60660 7,0 7,0
HE1028 Mikrodatorteknik 60661 8,0 8,0
HE1029 Projektkurs inom elektroteknik och internetteknik 60715 9,0 9,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60671 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 40020 1,5
HF0010 Introduktionskurs i datateknik 40018 1,5