Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg (TIELA), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 51001 6,0 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 51197 10,0 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 51226 8,0 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50427 6,0 6,0
HE1027 Ellära 61252 7,0 7,0
HE1028 Mikrodatorteknik 60011 8,0 8,0
HE1043 Projektkurs inom elektroteknik 60940 9,0 9,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60937 6,0 6,0
Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40009 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40016 1,5