Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 51121 6,0 hp 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50028 10,0 hp 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 51122 8,0 hp 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50026 6,0 hp 6,0
HE1028 Mikrodatorteknik 60952 8,0 hp 8,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60955 6,0 hp 6,0
HE1027 Ellära 61314 7,0 hp 1,0 6,0
HE1043 Projektkurs inom elektroteknik 61312 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM0001 Introduktionskurs i matematik 40021 1,5 fup
CM0002 Introduktionskurs i datateknik 40022 1,5 fup