Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Elektronik, robotik och mekatronik (EROS)

Kurser (EROS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1004 Digitalteknik 7,5 hp
HE1005 Mikrodatorteknik 7,5 hp
HE1006 Designmetodik 7,5 hp
HE1007 Mekatronik 7,5 hp
HI1900 Programmering, grundkurs 7,5 hp
HN1001 Tillämpad matematik 7,5 hp
HN1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 7,5 hp
HN1901 Matematik I 7,5 hp