Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar