Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Elektronik, robotik och mekatronik (EROS)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 7,5
HE1015 Robotik 7,5 7,5
HE1024 Realtidssystem 7,5 7,5
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1013 EMC-elektronik 7,5 7,5
ML1301 Programmering fortsättningskurs 7,5 7,5
HE1014 PLC-programmering 7,5 7,5