Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5
HE1015 Robotik 7,5 hp 7,5
HE1024 Realtidssystem 7,5 hp 7,5
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1013 EMC-elektronik 7,5 hp 7,5
ML1301 Programmering fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
HE1014 PLC-programmering 7,5 hp 7,5