Senast ändrad: 2009-04-15
Godkänd: 2009-04-15

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och är på en grundläggande nivå.