Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2009-04-15
Godkänd: 2009-04-15

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och är på en grundläggande nivå.