Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2008

Elektronik, robotik och mekatronik (EROS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser