Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1015 Robotik 7,5 hp 7,5
HE1024 Realtidssystem 7,5 hp 7,5
HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1018 Data- och telekommunikation 7,5 hp 7,5
HE1014 PLC-programmering 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0