Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2009

Elektronik, robotik och mekatronik (EROS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HE1004 Digitalteknik 7,5 Grundnivå
HE1005 Mikrodatorteknik 7,5 Grundnivå
HE1006 Designmetodik 7,5 Grundnivå
HE1007 Mekatronik 7,5 Grundnivå
HN1001 Tillämpad matematik 7,5 Grundnivå
HN1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 7,5 Grundnivå
HN1901 Matematik I 7,5 Grundnivå
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HN1009 Introduktionskurs i matematik
Kursen ges under mottagningsperioden i augusti
1,5 Grundnivå
HN1010 Introduktionskurs i datateknik
Kursen ges under mottagningsperioden i augusti
1,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HE1008 Analogteknik 7,5 Grundnivå
HE1009 Tillämpad elektronik 7,5 Grundnivå
HE1010 Sensorer och mätteknik 7,5 Grundnivå
HE1011 Reglersystem 7,5 Grundnivå
HE1012 Mekatronik 2, projektkurs 7,5 Grundnivå
HE1017 Dynamik 7,5 Grundnivå
HU1900 Ekonomi och organisation 7,5 Grundnivå
MJ1506 Hållbar utveckling med arbetsmiljö 8,0 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HE1015 Robotik 7,5 Grundnivå
HE1024 Realtidssystem 7,5 Grundnivå
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 Grundnivå
HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HE1014 PLC-programmering 7,5 Grundnivå
HE1018 Data- och telekommunikation 7,5 Grundnivå
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 Grundnivå