Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2011-10-26
Godkänd: 2011-10-26

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på grundnivå. Undervisningen är i huvudsak på svenska. Vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska.