Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Elektronik, robotik och mekatronik (EROS)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1024 Realtidssystem 7,5 7,5
HM1024 Fördjupningsprojekt 7,5 7,5
ML1020 Industriell ekonomi och organisation 7,5 7,5
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 8,0
HM1023 Tillämpad mekanik 7,5 7,5
HE1014 PLC-programmering 7,5 7,5
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 7,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HU1001 Kalkyler och beslutsmodeller 7,5 7,5
HM1026 Logistik 7,5 7,5
HU1905 Juridik för ingenjörer 7,5 7,5