Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1024 Realtidssystem 7,5 hp 7,5
HM1024 Fördjupningsprojekt 7,5 hp 7,5
ML1020 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0
HM1023 Tillämpad mekanik 7,5 hp 7,5
HE1014 PLC-programmering 7,5 hp 7,5
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HU1001 Kalkyler och beslutsmodeller 7,5 hp 7,5
HM1026 Logistik 7,5 hp 7,5
HU1905 Juridik för ingenjörer 7,5 hp 7,5