Årskurs 1

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Villkorligt valfria kurser inom bioteknik (BB-kurser) - minst 30hp BB-kurser på avancerad nivå, huvudområde bioteknik, ska läsas i årskurs 1 och 2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 6,0
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp 5,0 5,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs
Ingår i villkorligt valfria IE minst 12hp.
6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken 7,5 hp 7,5
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp 4,5 4,5
BB1120 Odlingsteknologi 6,0 hp 6,0
BB1130 Analys och rening av biomolekyler 7,0 hp 7,0
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp 6,0
BB2480 Energi och miljö 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD1050 Kemisk termodynamik 6,0 hp 3,0 3,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 6,0
MG2019 Integrerad produktion 12,0 hp 6,0 6,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs
Ingår i villkorligt valfria IE minst 12hp.
6,0 hp 6,0
MG2033 Kvalitet 6,0 hp 3,0 3,0

En av kurserna MF2007 eller MF2044 är obligatorisk och ska läsas.

Kursen MF2003, 18hp: 3hp läses i årskurs 1, läsperiod 4. Återstående 15hp läses höstterminen årskurs 2, läsperiod 1-2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2003 Mekatronik, högre kurs
Se fotnot.
18,0 hp
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I 6,0 hp 6,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs
Ingår i villkorligt valfria IE minst 12hp.
6,0 hp 6,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning
Se fotnot.
9,0 hp 9,0
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II
Se fotnot.
6,0 hp 6,0

* Antingen läses IK2510 och IK2511, eller EQ2440.

** Därutöver en till villkorligt valfri kurs: EQ2300, EQ2410, EN2300, EQ2400, EP2200, EQ2460, så att minst 18hp teknik-spår-kurser på avancerad nivå erhålls i årskurs 1.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2510 Radionät
* Se fotnot.
7,5 hp 7,5
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 6,0
IK2511 Projekt i trådlösa nät
* Se fotnot.
7,5 hp 7,5
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs
Ingår i villkorligt valfria IE minst 12hp.
6,0 hp 6,0
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation
* Se fotnot.
12,0 hp 12,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2300 Talsignalbehandling
** Se fotnot.
6,0 hp 6,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem
** Se fotnot.
7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling
** Se fotnot
7,5 hp 7,5
EQ2400 Adaptiv signalbehandling
** Se fotnot.
6,0 hp 6,0
EQ2410 Avancerad digital kommunikation
** Se fotnot.
6,0 hp 6,0
EQ2460 Seminarier i trådlösa system
** Se fotnot.
3,0 hp 1,0 2,0