Behörighet och urval

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2010-03-15
Godkänd: 2010-03-15

För att vara behörig till masterprogrammet krävs minst 150 hp från årskurs 1-3 inklusive slutfört kandidatexamensarbete inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi på KTH, eller kandidatexamen från ett civilingenjörsprogram i Industriell ekonomi med motsvarande teknikspår från annat lärosäte. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se.