Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom Industriell ekonomi (IE), minst 12hp ska läsas under årskurs 1.

Spår, bioteknik och industriell ekonomi (BIIA)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom bioteknik (BB-kurser) - minst 30hp BB-kurser på avancerad nivå, huvudområde bioteknik, ska läsas i årskurs 1 och 2.

Spår, energisystem och industriell ekonomi (ESIA)

Spår, finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA)

Spår, integrerad produktion och industriell ekonomi (IPIA)

Spår, internetteknik och industriell ekonomi (ITIA)

Spår, mekatronik och industriell ekonomi (MEIA)

Kompletterande information

En av kurserna MF2007 eller MF2044 är obligatorisk och ska läsas.

Kursen MF2003, 18hp: 3hp läses i årskurs 1, läsperiod 4. Återstående 15hp läses höstterminen årskurs 2, läsperiod 1-2.

Spår, programvarudesign och industriell ekonomi (PDIA)

Spår, trådlösasystem och industriell ekonomi (TSIA)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

* Antingen läses IK2510 och IK2511, eller EQ2440.

** Därutöver en till villkorligt valfri kurs: EQ2300, EQ2410, EN2300, EQ2400, EP2200, EQ2460, så att minst 18hp teknik-spår-kurser på avancerad nivå erhålls i årskurs 1.