Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom Industriell ekonomi (IE), minst 12hp ska läsas under årskurs 1.

Spår, bioteknik och industriell ekonomi (BIIA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom bioteknik (BB-kurser) - minst 30hp BB-kurser på avancerad nivå, huvudområde bioteknik, ska läsas i årskurs 1 och 2.

Spår, energisystem och industriell ekonomi (ESIA)

Årskurs 1

Spår, finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA)

Årskurs 1

Spår, integrerad produktion och industriell ekonomi (IPIA)

Årskurs 1

Spår, internetteknik och industriell ekonomi (ITIA)

Årskurs 1

Spår, mekatronik och industriell ekonomi (MEIA)

Årskurs 1

Kompletterande information

En av kurserna MF2007 eller MF2044 är obligatorisk och ska läsas.

Kursen MF2003, 18hp: 3hp läses i årskurs 1, läsperiod 4. Återstående 15hp läses höstterminen årskurs 2, läsperiod 1-2.

Spår, programvarudesign och industriell ekonomi (PDIA)

Årskurs 1

Spår, trådlösasystem och industriell ekonomi (TSIA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

* Antingen läses IK2510 och IK2511, eller EQ2440.

** Därutöver en till villkorligt valfri kurs: EQ2300, EQ2410, EN2300, EQ2400, EP2200, EQ2460, så att minst 18hp teknik-spår-kurser på avancerad nivå erhålls i årskurs 1.