Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi: minst 24hp ska läsas under årskurs 3, grundnivå, och årskurs 1-2, avancerad nivå/masternivå.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 hp
ME2025 Brand Portfolio Management 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control 6,0 hp
ME2029 Finansiering 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering 6,0 hp
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change 6,0 hp
ME2042 Förhandlingsteknik 6,0 hp
ME2053 Logistik & Supply Chain Management 6,0 hp
ME2054 Inköp & Supply Chain Management 6,0 hp
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 6,0 hp
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp

Inriktningar

Spår, bioteknik och industriell ekonomi (BIIA)

Kurser (BIIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Bioteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME2306 Bioteknik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, energisystem och industriell ekonomi (ESIA)

Kurser (ESIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Energisystem eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA)

Kurser (FMIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Finansiell matematik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap Endast för studenter antagna till CINEK och teknikinriktningen Finansiell matematik. 12,0 hp 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, integrerad produktion och industriell ekonomi (IPIA)

Kurser (IPIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Integrerad produktion eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, internetteknik och industriell ekonomi (ITIA)

Kurser (ITIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Internetteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
IK2203 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap Kursen ges även i större kursvarianter. Minst IK2203, 15hp, är obligatorisk. 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, mekatronik och industriell ekonomi (MEIA)

Kurser (MEIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Mekatronik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, programvarudesign och industriell ekonomi (PDIA)

Kurser (PDIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Programvarudesign eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, trådlösasystem och industriell ekonomi (TSIA)

Kurser (TSIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Trådlösa system eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
EQ2435 Trådlös kommunikation-ekonomi-ledarskap Samläsning med kurserna IK2510 och IK2511. 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5