Gemensamma kurser

Årskurs 2

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi: minst 24hp ska läsas under årskurs 3, grundnivå, och årskurs 1-2, avancerad nivå/masternivå.

Spår, bioteknik och industriell ekonomi (BIIA)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2306 Bioteknik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Bioteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, energisystem och industriell ekonomi (ESIA)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Energisystem eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap Endast för studenter antagna till CINEK och teknikinriktningen Finansiell matematik. 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Finansiell matematik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, integrerad produktion och industriell ekonomi (IPIA)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Integrerad produktion eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, internetteknik och industriell ekonomi (ITIA)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2203 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap Kursen ges även i större kursvarianter. Minst IK2203, 15hp, är obligatorisk. 15,0 hp Avancerad nivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Internetteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, mekatronik och industriell ekonomi (MEIA)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Mekatronik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, programvarudesign och industriell ekonomi (PDIA)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Programvarudesign eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, trådlösasystem och industriell ekonomi (TSIA)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2435 Trådlös kommunikation-ekonomi-ledarskap Samläsning med kurserna IK2510 och IK2511. 15,0 hp Avancerad nivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Trådlösa system eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).