Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi: minst 24hp ska läsas under årskurs 3, grundnivå, CINEK, och årskurs 1, avancerad nivå/masternivå, inom ramen för masterprogram TIEMM.

Följande obligatoriska kurser i årskurs 1, avancerad nivå, inom ramen för masterprogram TIEMM, lå 13/14, ingår i de villkorligt valfria kurserna inom industriell ekonomi (se respektive teknikinriktning): ME2603 Entreprenörskap, 6hp och ME2013 Produktion: organisation och styrning, 6hp.

Kursen ME2013 Produktion: organisation och styrning, 6hp, kan dock inte läsas av studenter på teknikinriktningen Integrerad produktion på grund av överlappande kursinnehåll med den obligatoriska kursen MG2019 Integrerad produktion.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp 6,0
ME2042 Förhandlingsteknik Kursen ges även i läsperiod 3-4. 6,0 hp 3,0 3,0
ME2028 Behavioural Management Control 6,0 hp 6,0
ME2029 Finansiering 6,0 hp 6,0
ME2053 Logistik & Supply Chain Management 6,0 hp 6,0
ME2604 Advanced Industrial Marketing 6,0 hp 6,0
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 hp 6,0
ME2025 Brand Portfolio Management 6,0 hp 6,0
ME2030 Finansiering, företagsvärdering 6,0 hp 6,0
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change 6,0 hp 6,0
ME2054 Inköp & Supply Chain Management 6,0 hp 6,0
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, bioteknik och industriell ekonomi (BIIA)

Kurser (BIIA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp 6,0
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp 5,0 5,0
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 3,0 3,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2450 Cellfabriken 7,5 hp 7,5
BB2510 Proteomik 6,0 hp 6,0
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp 4,5 4,5
KD1050 Kemisk termodynamik 6,0 hp 3,0 3,0
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp 6,0
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 hp 7,5
BB1120 Odlingsteknologi 6,0 hp 6,0
BB1130 Analys och rening av biomolekyler 7,0 hp 7,0
BB2480 Energi och miljö 7,5 hp 7,5

Spår, datateknik och kommunikation samt industriell ekonomi (DKIA)

Kurser (DKIA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Villkorligt valfria teknikkurser inom teknikinriktningen "Datateknik och kommunikation samt industriell ekonomi": minst två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.

Följande kurs är obligatorisk och ska läsas V14: ID2200 Operativsystem, 6hp, läsperiod 4.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp 6,0
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 3,0 3,0
ID2200 Operativsystem 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 9,0 hp 6,0 3,0
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 6,0 hp 4,0 2,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 6,0 hp 6,0
DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 9,0 hp 9,0
DD2390 Internetprogrammering Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 6,0 hp 6,0
DH2660 Haptik Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 6,0 hp 6,0
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 7,5 hp 7,5

Spår, energisystem och industriell ekonomi (ESIA)

Kurser (ESIA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp 6,0
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,0 5,0
EG2050 Systemplanering 7,5 hp 7,5
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 9,0 hp 4,5 4,5
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp 6,0

Spår, finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA)

Kurser (FMIA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Kursen ME2603 Entreprenörskap, 6hp är ej obligatorisk för inriktningen Finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA): istället läses kursen ME2031 Behavioral Finance, 6hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 3,0 3,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp 6,0
ME2031 Behavioural Finance 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2030 Finansiering, företagsvärdering 6,0 hp 6,0

Spår, integrerad produktion och industriell ekonomi (IPIA)

Kurser (IPIA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp 6,0
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 3,0 3,0
MG2019 Integrerad produktion 12,0 hp 6,0 6,0
MG2033 Kvalitet 6,0 hp 6,0

Spår, mekatronik och industriell ekonomi (MEIA)

Kurser (MEIA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

En av kurserna MF2007 eller MF2044 är obligatorisk och ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 3,0 3,0
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning En av kurserna MF2007 eller MF2044 ska läsas. 9,0 hp 9,0
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II En av kurserna MF2007 eller MF2044 ska läsas. 6,0 hp 6,0