Årskurs 1

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi: minst 24hp ska läsas under årskurs 3, grundnivå, CINEK, och årskurs 1, avancerad nivå/masternivå, inom ramen för masterprogram TIEMM.

Följande obligatoriska kurser i årskurs 1, avancerad nivå, inom ramen för masterprogram TIEMM, lå 13/14, ingår i de villkorligt valfria kurserna inom industriell ekonomi (se respektive teknikinriktning): ME2603 Entreprenörskap, 6hp och ME2013 Produktion: organisation och styrning, 6hp.

Kursen ME2013 Produktion: organisation och styrning, 6hp, kan dock inte läsas av studenter på teknikinriktningen Integrerad produktion på grund av överlappande kursinnehåll med den obligatoriska kursen MG2019 Integrerad produktion.

Inriktningar

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Villkorligt valfria teknikkurser inom teknikinriktningen "Datateknik och kommunikation samt industriell ekonomi": minst två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.

Följande kurs är obligatorisk och ska läsas V14: ID2200 Operativsystem, 6hp, läsperiod 4.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp 6,0
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 3,0 3,0
ID2200 Operativsystem 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.
9,0 hp 6,0 3,0
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++
Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.
6,0 hp 4,0 2,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning
Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.
9,0 hp 9,0
DD2390 Internetprogrammering
Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
DH2660 Haptik
Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.
6,0 hp 6,0
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I
Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.
7,5 hp 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Kursen ME2603 Entreprenörskap, 6hp är ej obligatorisk för inriktningen Finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA): istället läses kursen ME2031 Behavioral Finance, 6hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 3,0 3,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp 6,0
ME2031 Behavioural Finance 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2030 Finansiering, företagsvärdering 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp 6,0
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 3,0 3,0
MG2019 Integrerad produktion 12,0 hp 6,0 6,0
MG2033 Kvalitet 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

En av kurserna MF2007 eller MF2044 är obligatorisk och ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 3,0 3,0
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning
En av kurserna MF2007 eller MF2044 ska läsas.
9,0 hp 9,0
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II
En av kurserna MF2007 eller MF2044 ska läsas.
6,0 hp 6,0