Årskurs 2

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Inriktningar

Spår, datalogi (CSCJ)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår datalogi.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 7,0 8,0
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger
Väljs av studerande som ska göra examensarbete inom datalogi.
6,0 1,5 4,5

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår effektiv energianvändning.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Den villkorligt valfria kursen SF2975 kan läsas antingen i åk 1 eller åk 2

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår finansiell matematik.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2313 Finansiell matematik, ekonomi och ledarskap 15,0 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 7,5

Spår, människa-datorinteraktion (HCIE)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår människa-datorinteraktion.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 7,0 8,0
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2711 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik
Väljes av studerande som ska göra examensarbete inom människa-datorinteraktion.
9,0 9,0

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår hållbar kraftproduktion.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Spår, industriell bioteknik (IBTA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår industriell bioteknik.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2310 Bioteknik - Ekonomi - Ledarskap 15,0 6,0 9,0
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår integrerad produktion.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2117 Produktion, ekonomi och ledarskap 15,0 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Spår, medicinsk bioteknik (MBIA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom  teknikspår medicinsk bioteknik.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2310 Bioteknik - Ekonomi - Ledarskap 15,0 6,0 9,0
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom  teknikspår mekatronisk produktutveckling.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår optimeringslära och systemteori.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2868 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 7,5
ME2314 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 2 7,5 7,5