Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Inriktningar

Spår, datalogi (CSCJ)

Kurser (CSCJ)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår datalogi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,0 8,0
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger Väljs av studerande som ska göra examensarbete inom datalogi. 6,0 hp 1,5 4,5

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Kurser (EEAA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår effektiv energianvändning.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Kurser (FMIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Den villkorligt valfria kursen SF2975 kan läsas antingen i åk 1 eller åk 2

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår finansiell matematik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2313 Finansiell matematik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp

Spår, människa-datorinteraktion (HCIE)

Kurser (HCIE)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår människa-datorinteraktion.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,0 8,0
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2711 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik Väljes av studerande som ska göra examensarbete inom människa-datorinteraktion. 9,0 hp 9,0

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Kurser (HKPA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår hållbar kraftproduktion.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, industriell bioteknik (IBTA)

Kurser (IBTA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår industriell bioteknik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2310 Bioteknik - Ekonomi - Ledarskap 15,0 hp 6,0 9,0
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Kurser (IPIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår integrerad produktion.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2117 Produktion, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, medicinsk bioteknik (MBIA)

Kurser (MBIA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom  teknikspår medicinsk bioteknik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2310 Bioteknik - Ekonomi - Ledarskap 15,0 hp 6,0 9,0
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Kurser (MPUA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom  teknikspår mekatronisk produktutveckling.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Kurser (OSYT)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår optimeringslära och systemteori.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2868 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 7,5 hp 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
ME2314 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 2 7,5 hp 7,5