Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Inriktningar

Spår, datalogi (CSCJ)

Kurser (CSCJ)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår datalogi.

Kursen DA2210 läses istället för ME2002 enbart av studenter som ska göra examensarbete inom datalogi.

Angående ME2002 samt DA2210´: båda kan inte ingå i examen.

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger Kursen DA2210 läses istället för ME2002 av studenter som ska göra examensarbete inom datalogi 6,0 hp

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Kurser (EEAA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår effektiv energianvändning.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Kurser (FMIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår finansiell matematik.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2313 Finansiell matematik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5

Spår, människa-datorinteraktion (HCIE)

Kurser (HCIE)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår människa-datorinteraktion.

Kursen DM2711 ska läsas istället för ME2002 av studerande som ska göra examensarbete inom människa-datorinteraktion. Övirga studenter läser ME2002.

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2711 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik Väljes av studerande som ska göra examensarbete inom människa-datorinteraktion.. 9,0 hp

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Kurser (HKPA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår hållbar kraftproduktion.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, interaktion och visualisering (IAVN)

Kurser (IAVN)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, interaktion och visualisering är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM (CINEK kull-15).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår interaktion och visualisering.

Studenter som ska göra ex-jobb inom Indek väljer kurs ME2004 istället för DA2210.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi Vid ex-jobb inom datateknik ska kurs DA2210 läsas istället 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger Vid ex-jobb inom Indek ska kurs ME2002 läsas istället 6,0 hp 1,5 4,5

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Kurser (IPIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller teknikspår integrerad produktion.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2117 Produktion, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, maskininlärning (MAIG)

Kurser (MAIG)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, maskininlärning är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår Maskininlärning.

Kurs ME2004 ska läsas istället för DA2210 om du ska göra ex-jobbet på Indek.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi Vid ex-jobb inom Datateknik ska kurs DA2210 läsas istället 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger Vid ex-jobb inom Indek ska kurs ME2002 läsas istället 6,0 hp 1,5 4,5

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Kurser (MPUA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår mekatronisk produktutveckling.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs För de studenter som ska läsa MF2079 påbörjas kursen i åk 1 p4 . 18,0 hp 7,5 7,5

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Kurser (OSYT)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom  teknikspår optimeringslära och systemteori.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2868 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 7,5 hp 7,5
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
ME2314 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 2 7,5 hp 7,5

Spår, programutvecklingsteknik (PUET)

Kurser (PUET)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, programutvecklingsteknik är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår Programutvecklingsteknik.

Studenter som ska göra ex-jobb inom Datateknik väljer kurs DA2210 istället för ME2004.

Kurs ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp, ersätter kurs ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi fr o m läsåret 19/20.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi Vid ex-jobb inom datateknik ska kurs DA2210 läsas istället 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger Vid ex-jobb inom Indek ska kurs ME2002 läsas istället 6,0 hp 1,5 4,5